Om föreningen Svenska Läromedel

Om Svenska Läromedel

Svenska Läromedel är en förening och en så kallad branschorganisation som är ansvarig för fjorton olika läromedelsföretag. De hjälper till med att utveckla redan befintliga läromedel samt kurslitteratur. De hjälper även till med att producera och tillverka nya läromedel hos de fjorton olika företagen för att utveckla kompetensen i Sverige och alla elever på olika nivåer.

 

Viktigt jobb

Svenska Läromedel har ett extremt viktigt jobb, mer viktigt än olika företag som tillverkar läroböcker eftersom de är ansvariga för fjorton stycken och kan göra stor skillnad i lärandet i Sverige. Det är extremt viktigt att barn lär sig tidigt och att de inte börjar få bra kurslitteratur på gymnasiet och högskolan. Utan helst på dagis och i förskolan ska de få pedagogiska läroböcker och läromedel. Dock ska typen vara lite olika såklart, mer lek och spel i yngre klasser men det ska fortfarande gå hand i hand me högre klasser så det inte blir så stora skillnader när man går upp till högstadiet och gymnasiet och kanske till och med till högskola.

 

Stärker lärarens kapacitet

Svenska Läromedel finns mest där för lärarna eftersom mycket hänger på lärarna att de är bra, tydliga, pedagogiska, får med sig alla elever och generellt lär ut bra. Därför hjälper Svenska Läromedel lärarna så mycket de kan för att underlätta deras press och allt de har på sina axlar. De gör Svenska Läromedel genom att bland annat tillverka och förbättra läroböckerna som redan finns. De ger även ut planeringar och så kallade ”att tänka på” papper där de skrivit ner viktiga saker som är viktigt för läraren att tänka på när de lär ut. Oftast får de lära sig det under lärarhögskolan men med tanke på att många lärare inte har gått den trots att de får undervisa på högstadium i grundskolan, då ger de ut den för att eleverna inte ska drabbas av lärarbristen som är just nu. Dessutom är många lärare gamla och har jobbat som lärare hela sitt liv och säkert glömt bort vissa saker. Dock är de erfarna och kan vissa saker som de lärt sig av sig själv utan någon kursplan.

 

Grund för forskning och yrkesliv

I de högre studierna på gymnasie- och universitetsnivå ger Svenska Läromedel ut böcker och andra läromedel som förbereder eleverna till framtida forskning i olika branscher men även ett yrkesliv. Många fortsätter att studera vidare, vissa väljer att börja jobba och komma ut i arbetslivet med en gång och vissa väljer att studera vidare samtidigt som de jobbar halvtid. Oavsett vilket val man gör kommer de behövas en stor grund för forskning och yrkesliv. Alla kommer någon gång att jobba, det är i princip det man utbildar sig för så att man kan få det jobbet man gillar och trivs med. Forskning är det inte alla som väljer att göra men i vardagen gör en indirekt forskning och även andra ämnen i skolan som inte har med NO-ämnena att göra. Därför är det bra och viktigt att man får en grund av dem.