Sanoma utbildning

Vad är Sanoma utbildning?

Sanoma utbildning startade redan 1993. Efter det har lärare arbetat för att hjälpa lärare i grundskola, gymnasium och liknande läroverk. Sanoma arbetar alltså med att producera och göra fysiska läromedel, det vill säga böcker, spel och liknande. De arbetar även med att tillverka och producera digitala läromedel som är en lite bredare kategori eftersom nätet är såpass mycket större och det finns mer möjligheter att skapa spel och liknande på nätet som man lär sig på.

 

I vilka ämnen tillverkar Sanoma läromedel i?

Sanoma är ett väldigt brett företag och håller sig till flera olika ämnen i skolan som generellt många har extra svårt för och är kända för att behöva pluggas lite mer. Sanoma tillverkar läromedel till bland annat matematik, språk, samhällskunskap, historia, juridik och filosofi. Som du hör så är de vissa ämnen som man stöter på under högstadiet och grundskolan, men de sistnämnda ämnena kan man stöta på under gymnasiet beroende på vad man väljer för linje. Det innebär som sagt att Sanoma är väldigt brett och har allt som de elever behöver som studerar oberoende på ålder. Dock kanske inte riktig om du läser en speciallinje vid 40-års ålder, men Sanoma har läromedel från förskola till universitet samt högskola vilket sträcker sig väldigt långt i ett studerande.

 

Från lärare till lärare

Det som utmärker Sanoma lite extra är att de har en förankring i klassrummet. Alla författarna till de läromedel de tillverkar är själva lärare, vilket innebär att de har en förståelse om hur läran vill ha de upplagt och hur läraren vill att det ska vara upplagt för eleven. Detta systemet förenklar det otroligt mycket och man kan enklare lära ut då man vet vad som behövs på ett pedagogiskt sätt så det fastnar i elevernas huvud. Beroende på vilken nivå läromedlet görs för så är de olika lärare. Exempelvis så författar inte en högskolelärare en lärobok till förskolan, utan den gör böcker för den klassen läraren har erfarenhet av, det vill säga högskola. Detta sättet gör vardagen mer konkret och underlättande för både elever och lärare. Det är extremt få klagomål Sanoma får in om att deras läromedel är inte pedagogiska och oklara. Dock är det tvärt om, att de får ännu mer kunder och skolor som väljer att köpa deras läromedel av dem för att de gör ett bra jobb. Dessutom är det vanligt att eleverna i skolan som använder sig av Sanoma går ut med extremt bra betyg, rent generellt. Därför kan det vara en fördel att kolla vad för läromedel en skola använder sig av innan man börjar på den om man har något val. Sanomas största förändring under deras snart 25 år är att digitaliseringen har kommit till. De har fört över mycket av deras läromedel till den digitala världen eftersom allt fler skolor, elever och lärare väljer att lära ut med datorer och surfplattor. Detta gör Sanoma för att hänga med i utvecklingen och fortsätta med deras goda och effektiva utlärande.