Så kan du välja digitala läromedel

Digitala läromedel

Det blir allt mer vanligt och populärt med att lära ut genom digitala föremål så som en Ipad eller dator. Dessutom kommer det allt mer läromedel som är till för digitala föremål och fler skolor väljer att köpa dessa tjänsterna. Dock är det ett problem, med tanke på att lärarna är oftast väldigt gamla och så kallade digitala invandrare, kan de ha svårt att veta hur man ska göra och vad man ska välja. Att vara en digital invandrare innebär att man inte föddes under tiden tekniken fanns utan att man har levt under teknikens revolution och är alltså inte uppväxt med datorer och smartphones. Därför kommer du nu här nedan kunna läsa hur du som lärare eller allmänt intresserad ska kunna gå till väga för att välja och värdera bland alla digitala lär-resurser som finns till undervisningen. Det kan vara extremt svårt att veta vad som är bra och vad som är lite bättre.

 

Vad innebär guiden?

I guiden innefattar det ett antal frågor som man ska ställa det digitala läromedlet man kollar på. Det kommer alltså inte stå tips på olika digitala läromedel och företag som man ska använda sig av eftersom alla har olika åsikter och olika tänk på hur man ska undervisa, då alla dessutom tycker att deras åsikt är rätt så den guiden hade inte varit till så mycket hjälp. Men guiden du kommer att kunna läsa här nedanför kommer att bestå av frågor som du som lärare ställer dig själv till det digitala läromedlet du kollar på. Det innebär att du kommer behöva kolla upp ett antal läromedel som är digitala först och som du tycker verkar bra innan du kan använda dig av mallen. Det är viktigt också att ställa sig frågan varför man väljer att använda sig av digitala läromedel? Det finns vetenskapliga studier som visar att man lär sig lättare om man skriver med en penna då det sätter sig i muskelminnet och de kopplar enklare med hjärnan. Att låta ögonen dag ut och dag in sitta och fokusera på en skärm med strålning är inte alltid de bästa och man får lätt ont i huvudet och blir väldigt trött. Dessutom har hjärnan svårare att lära sig in när man skriver på tangenter jämfört med för hand.

 

Frågor till hjälp

Första frågan som kan vara bra att ställa sig själv när man ska välja ett digitalt läromedel är om de har en bra layout. Trots att de inte har så mycket med själva innehållet i läromedlet har de ändå en viktig påverkan hos eleven och läraren som kommer sitta med den varje vecka. Det är viktigt att sidan har en enkel layout där det är lätt att orientera sig. Sedan är en bra fråga att ställa sig, om hemsidan har stort utbud? Det kan vara ganska självklart men många fastnar för en hemsida för att de har en bra beskrivning och ett sätt att se på läromedel trots att de kanske inte följer de själva.